L&D crafting – Întâlnirea #5: Blended learning

de Ioana Mureșan, Asistent HR

„The question is not if we should blend. Rather the question is
what are the ingredients?”

– Marc Rosenberg

blended learning

Blended learning încorporează în aceeași măsură cadrul unei săli de curs clasice cu mediul digital de învățare, de obicei fiind acordată o atenție sporită componentei tehnologice. Astfel, se permite crearea unor contexte variate de învățare și utilizarea în livrarea conținuturilor a unor metode de tip hibrid.

Este deja agreat de către practicieni și cercetători deopotrivă că atunci când vine vorba de învățarea adulților, cheia este să se lucreze pornind de la teorii multiple. Toate acestea, puse împreună, pot să satisfacă nevoi instrucționale complexe, fie că au la bază principi cognitiviste (Bloom, Gagne, Merrill, Clark), principii constructiviste (Piaget, Vygosky), principii integratoare (Keller) sau principii ce țin de susținerea performanței electronice (Gery).

Ținând cont de toate acestea, se nuanțează câteva ingrediente ale blended learning-ului:

  • Traininguri la sală (care să capteze atenția, să ofere relevanță crescută, să sporească încrederea în abilitățile proprii și să ridice satisfacția cursanților)
  • E-learning (în ritmul propriu, care să aibă conținut grafic congruent cu mesajul instrucțional, imagini / scheme care au atașate etichete lingvistice, suport audio care să dubleze exemplificările video)
  • Colaborare (între colegi prin grupuri de discuții, între cursanți și mentori prin ghidaj, oferirea de feedback etc.)
  • Evaluare (permite fixarea celor învățate prin testarea cunoștințelor, a înțelegerii, a modului de aplicare a informațiilor; de asemenea, se poate verifica capacitatea de analiză și sinteză a acestora)
  • Resursemateriale (susțin retenția și transferul la locul de muncă a celor însușite prin suporturi de curs, articole, grafice, scheme, etc.)

Mai jos vei găsi rezumatul prezentărilor pe tema Blended Learning:

Prezentările au avut loc în cadrul proiectului L&D crafting. Scopul acestuia este de a crea o comunitate a specialiștilor în L&D din Cluj (și nu numai).


Resurse:

Carman, J. M. (2002). Blended learning design: Five key ingredients. Retrieved August, 18, 2009
Training Industry – Blended Learning

Photo credit: Granite School

L&D crafting – întâlnirea #4: De la Training la Learning Experience

„Experience is a hard teacher because it gives the test first, the lesson afterward.”
– Vernon Law

Întâlnirea #4

experiential-learning-cycle

În cadrul proiectului L&D crafting, la cea de-a patra întâlnire, s-a discutat pe marginea unei teme de impact în ceea ce privește învățarea și dezvoltarea în organizatii: De la Training, la Learning Experience.

S-a pus accentul pe cum putem să creăm experiențe de învățare la locul de muncă și în programele de dezvoltare ale angajaților. Kolb, prin amprenta sa lăsata asupra învățării experiențiale, a pus în evidență faptul că este nevoie să trecem prin patru stadii pentru ca aceasta să fie eficientă:

  1. Să trăim experiențe concrete;
  2. Să reflectăm pe baza experințelor în mod obiectiv;
  3. Să conturăm învățămintele pe care le-am dobândit;
  4. Să experimentăm activ cum putem să implementăm aceste învățăminte în activitatea noastră.

În întâlnirea de la L&D crafting au fost relatate exemple despre cum facilităm apariția unor contexte de învățare, despre cum putem să ghidăm procesul de reflectare activă, despre cum putem să tragem niște concluzii, iar în final, despre cum să integrăm toate acestea în noile experiențe de la locul de muncă și nu numai.

Bibiografie:

McLeod, S. A. Kolb – learning styles, 2017
Sugarman, L. Kolb’s model of experiential learning: Touchstone for trainers, students, counselors, and clients, Journal of Counseling & Development, 1985
Photo credit: Throwing Back Tokens – WordPress.com

Mai jos vei găsi rezumatul prezentărilor pe tema De la Training la Learning Experience:

Prezentările au avut loc în cadrul proiectului L&D crafting. Scopul acestuia este de a crea o comunitate a specialiștilor în L&D din Cluj (și nu numai).