L&D crafting – Întâlnirea #5: Blended learning

de Ioana Mureșan, Asistent HR

„The question is not if we should blend. Rather the question is
what are the ingredients?”

– Marc Rosenberg

blended learning

Blended learning încorporează în aceeași măsură cadrul unei săli de curs clasice cu mediul digital de învățare, de obicei fiind acordată o atenție sporită componentei tehnologice. Astfel, se permite crearea unor contexte variate de învățare și utilizarea în livrarea conținuturilor a unor metode de tip hibrid.

Este deja agreat de către practicieni și cercetători deopotrivă că atunci când vine vorba de învățarea adulților, cheia este să se lucreze pornind de la teorii multiple. Toate acestea, puse împreună, pot să satisfacă nevoi instrucționale complexe, fie că au la bază principi cognitiviste (Bloom, Gagne, Merrill, Clark), principii constructiviste (Piaget, Vygosky), principii integratoare (Keller) sau principii ce țin de susținerea performanței electronice (Gery).

Ținând cont de toate acestea, se nuanțează câteva ingrediente ale blended learning-ului:

  • Traininguri la sală (care să capteze atenția, să ofere relevanță crescută, să sporească încrederea în abilitățile proprii și să ridice satisfacția cursanților)
  • E-learning (în ritmul propriu, care să aibă conținut grafic congruent cu mesajul instrucțional, imagini / scheme care au atașate etichete lingvistice, suport audio care să dubleze exemplificările video)
  • Colaborare (între colegi prin grupuri de discuții, între cursanți și mentori prin ghidaj, oferirea de feedback etc.)
  • Evaluare (permite fixarea celor învățate prin testarea cunoștințelor, a înțelegerii, a modului de aplicare a informațiilor; de asemenea, se poate verifica capacitatea de analiză și sinteză a acestora)
  • Resursemateriale (susțin retenția și transferul la locul de muncă a celor însușite prin suporturi de curs, articole, grafice, scheme, etc.)

Mai jos vei găsi rezumatul prezentărilor pe tema Blended Learning:

Prezentările au avut loc în cadrul proiectului L&D crafting. Scopul acestuia este de a crea o comunitate a specialiștilor în L&D din Cluj (și nu numai).


Resurse:

Carman, J. M. (2002). Blended learning design: Five key ingredients. Retrieved August, 18, 2009
Training Industry – Blended Learning

Photo credit: Granite School