Training Operațional

Trainingul Operațional este un program integrat, complex și continuu de pregătire și motivare, ce se adresează echipelor care intră în contact direct cu clientulProgramul se desfășoară în proporție de 80% la locul de muncă al participantului, iar restul de 20% se desfășoară în sala de training.

De ce este nevoie de Trainingul Operațional?

Imaginea oricărei companii este construită și influențată de comportamentul și atitudinea angajatului care intră în contact direct cu clienții. Cifrele de vânzari sunt de asemenea influențate (pozitiv sau negativ) de comportamenul și atitudinea echipelor de vânzări din teren/locații.

Principala noastră preocupare este de a pregăti și motiva fiecare om care intră în contact cu clienții și este responsabil de imaginea companiei prin dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea de competențe și abilități specifice.

Training-operational-beneficii

Abordare

Trainingul Operațional este gândit sub forma unui kit de intervenție și dezvoltare prin care, în funcție de nevoile și obiectivele organizației – concepem, adaptăm și alegem tehnicile, metodele și instrumentele de lucru potrivite, customizându-le pe specificul companiei și al businessului:

 • Program complex de analiză de nevoi
 • Program de „Client misterios”
 • Training la sală
 • Program de integrare a noilor veniți
 • Activități de observare-corectare la locul de muncă
 • Coaching individual
 • Chestionare de motivare și satisfacție
 • Organizarea de competiții interne pentru motivarea angajaților
 • Evaluarea competențelor necesare în interacțiunea cu clientul
 • Suport electronic de testare a cunoștințelor
 • Sistem de evaluare și încadrare a angajaților din punct de vedere training
 • Sistem de raportare

În plus, în demersul nostru, avem permanent în vedere că fiecare persoană are cunoștințe, aptitudini și comportamente diferite și va fi tratată prin acest program individual, în funcție de aceste caracteristici.

De ce noi?

 • Acțiuni adaptate și modelate atât pentru organizație, cât și pentru fiecare individ inclus în program
 • Agreăm împreună cu clientul indicatori de performanță și urmărim realizarea lor
 • Programe dezvoltate și adaptate continuu, în corporații internaționale
 • Echipă de traineri cu peste 15 ani de experiență în retail
 • Acoperire națională

Training-operational-procesul

[widgetkit id=81]

Agile-Scrum

Descriere

În mediile organizaționale, lucrurile se desfășoară într-un mod complex și rapid. Pentru a supraviețui acestui ritm, metodologiile și instrumentele care ajută business-urile să se dezvolte și să crească au evoluat.

Metodologiile Agile reprezintă o alternativă la managementul de proiect clasic. Scrum – una dintre principalele metodologii de management Agile – oferă cadrul de lucru potrivit pentru planificarea și implementarea proiectelor complexe. Scrum a fost inițial dezvoltat și aplicat în dezvoltarea software, astăzi conceptele, principiile și practicile sale adaptându-se și funcționând bine în orice domeniu complex, inovativ (IT, banking, asigurări, medical/sănătate, auto, educație etc.).

Manifestul-Agile

Beneficii

Programele de intervenție bazate pe metodologiile Agile, cu focus pe Scrum, oferite de ATU Consulting sunt adaptate pentru fiecare echipă și organizație în parte și vizează:

 • creșterea productivității și competitivității afacerii
 • implementarea unei noi abordări care să ajute echipele să se adapteze noilor provocări
 • reducerea timpului de livrare a serviciului prin prioritizare și planificare progresivă
 • încurajarea colaborării și îmbunătățirea comunicării în echipă
 • creșterea valorii prin creșterea calității serviciilor

Abordare

Agile-ATU-interventie

Metode şi Tehnici

Pe tot parcursul intervenției se va face apel la:

 • lucru în echipă
 • discuții interactive
 • aplicații practice
 • jocuri de grup

[widgetkit id=81]

 

Branding Personal

Descriere

Se caută branduri cunoscute, existând în acest moment o „nebunie” generată de căutarea în acest sens. Dacă până mai deunăzi, doar oamenii care aspirau să fie celebrităţi sau personaje politice îşi construiau branduri puternice şi rezistente, acum, dacă vrei să fii cu adevărat profesionist în ceea ce lucrezi, brandingul personal este o abilitate esenţială pentru succesul tău.

Obiective

Pe parcursul programului cursului participanţii vor avea posibilitatea:

 • Să cunoască principalele caracteristici ale unui brand personal 
 • Să îşi însuşească cunoştinţe legate de brandingul personal
 • Să îşi evalueze propriul brand personal
 • Să cunoască principalele etape de construire ale unui brand personal
 • Să cunoască principalele instrumente utilizate în construirea unui brand de succes

Tematică

 1. Curios ce este brandul personal?
 2. Chiar trebuie?
 3. Ce am de câştigat din toată povestea asta cu brandu’?
 4. Dacă e aşa de ce nu se construieşte de către toţi?
 5. De unde încep în a-mi construi propriul brand de succes?
 6. Ce instrumente pot folosi?

Metode și Tehnici 

Pe tot parcursul programului se vor utiliza:

 • informaţii legate de brandul personal
 • schimburi de informaţii facilitate de discuţii în grup
 • exerciţii şi activităţi privind construirea brandului personal

[widgetkit id=81]

Moderarea Ședințelor

Descriere

Pentru antreprenori, 25% din activitatea lor presupune participarea la ședințe. La nivel de management se pare că 2 zile din cele 5 zile de muncă, sunt petrecute în ședințe. Ședințele sunt părți importante din activitatea noastră: cu cât sunt mai bine organizate, cu atât durează mai puțin și au efectele dorite.

Obiective

Pe parcursul programului cursului participanţii vor avea posibilitatea:

 • să identifice și să practice etapele de organizare a unei şedinţe
 • să cunoască etapele unei ședințe eficiente
 • să își antreneze abilitățile de moderarea a unei ședințe
 • să utilizeze şi monitorizeze rezultatele unei şedinţe

Tematică

 1. Definirea ședinței
 2. Tipuri de ședințe
 3. Avantajele și dezavantajele ședințelor – e nevoie să ținem această ședință?
 4. Etapele unei ședințe
 5. Rolul moderatorului în conducerea ședinței
 6. Cauzele lipsei de eficacitate a ședințelor
 7. Subiecte de abordat în cadrul întâlnirilor

Metode şi Tehnici

Pe tot parcursul programului se vor utiliza:

 • informaţii legate de ședințe și modul de organizare a acestora
 • schimburi de informaţii facilitate de discuţii în grup
 • exerciţii şi activităţi privind conducerea și facilitarea ședințelor

[widgetkit id=81]

Inteligență Emoțională

Descriere

O persoană care prezintă un coeficient ridicat al Inteligenței Emoționale (IE) este o persoană abilă în relaţionarea în plan social, capabilă să comunice eficient cu ceilalţi, să rezolve cu diplomaţie diverse conflicte şi situaţii problematice. După Reuven Bar-On, Inteligenţa Emoţională se referă la patru componente de bază: autocunoaștere, autocontrol, empatie și managementul relațiilor interpersonale.

Obiective

Programul de dezvoltare urmărește să ajute participanții:

 • să conştientizeze importanţa gândurilor şi emoţiilor întâlnite în viaţa de zi cu zi, la muncă sau acasă
 • să gestioneze eficace emoţiile în diferite situaţii de viaţă
 • să descopere modalitatea prin care îşi pot pune în valoare talentele şi își pot dezvolta abilităţile
 • să (re)construiască relaţii rezistente şi sănătoase

Tematică

 1. Descrierea dimensiunilor IE după Reuven Bar-On
 2. Domeniul Intrapersonal. Conştientizarea propriilor emoţii. Dezvoltarea comportamentului asertiv
 3. Domeniul Interpersonal. Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona şi colabora cu ceilalţi
 4. Domeniul Adaptabilităţii. Tehnici de rezolvare a problemelor şi de maximizare a flexibilităţii
 5. Domeniul Gestionării Stresului. Descoperirea unor noi mecanisme de coping în faţa unor evenimente stresante şi optimizarea capacităţii de control al impulsurilor
 6. Domeniul Stării Generale. Dezvoltarea unei atitudini de viaţă realiste şi pozitive

Metode și Tehnici

Pe parcursul programului se vor utiliza:

 • informații relevante și de actualitate, aplicate pe dimensiunile IE
 • schimburi de informații facilitate de discuții în grup
 • jocuri de rol
 • exerciţii şi activităţi cu scopul de conştientizare şi optimizare a abilităţilor interpersonale
 • construirea unui plan de acțiune

[widgetkit id=81]


Testimoniale

Trainingul a fost foarte bine structurat, cu multe exemple practice și legături cu realitatea. A fost foarte util că am discutat exemple reale la care avem mai multă claritate. De asemenea, faptul că am fost nevoiți să ieșim din zona de confort este un prim pas pentru aplicarea acestor experiențe în viața reală.

Paula CHESCU, iulie 2017


Management Financiar

Descriere

Programul de dezvoltare urmărește însușirea de către participanți a metodelor și a tehnicilor de management financiar, vizând în principal decizia de finanțare și decizia de investiții în cadrul unei organizații. Se va pune accentul pe următoarele aspecte: analiza situațiilor financiare, indicatorii financiari, problematica investițiilor, identificarea și analiza surselor de finanțare, managementul trezoreriei, managementul capitalurilor și analiza profitabilității. Programul de dezvoltare va fi structurat pe două segmente: unul este dedicat analizei financiare, iar celălalt strategiilor financiare având ca obiectiv maximizarea valorii organizației.

Obiective

Programul urmărește:

 • formarea competențelor necesare unui management eficient al resurselor financiare ale organizației
 • explicarea și facilitarea însușirii conceptelor și principiilor de bază specifice managementului financiar
 • însușirea de către participanți a metodelor și a tehnicilor de management financiar, vizând în principal decizia de finanțare și decizia de investiții;
 • cunoașterea, analiza și interpretarea de către participanți a situațiilor financiare;
 • dezvoltarea unor abilități de analiză financiară

Tematică

 1. Managementul financiar – expresie operațională a funcției financiare
 2. Analiza financiară prin prisma indicatorilor financiari:
  1. Indicatori de lichiditate
  2. Indicatori de îndatorare
  3. Indicatori de eficiență
  4. Indicatori de profitabilitate
  5. Indicatori de piață
 3. Fundamentarea deciziei de investiții
  1. Criterii simple de opțiune pentru investiții
  2. Criterii de opțiune pentru investiții construite pe baza actualizării cash-flow-urilor viitoare (VAN, RIR, IR)
  3. Criteriile de opțiune pentru investiții construite prin integrarea riscului în decizia de investiții
 4. Decizia de finanțare
  1. Sursele de finanțare pe termen lung
  2. Capital atras
  3. Capital împrumutat
  4. Costul capitalului
  5. Finanțarea pe termen scurt
 5. Managementul trezoreriei
  1. Organizarea trezoreriei
  2. Previzionarea fluxurilor de trezorerie
  3. Instrumentele managementului trezoreriei
 6. Problematica profitului firmei
  1. Programarea profitului
  2. Pragul de rentabilitate și condițiile utilizării lui
  3. Analiza marginală și avantajele utilizării ei
  4. Repartizarea profitului

Metode şi Tehnici

Pe tot parcursul programului de formare se vor utiliza:

 • prelegerea
 • prezentări
 • dezbateri
 • studii de caz
 • jocuri de roluri
 • activități individuale și activități pe echipe

[widgetkit id=81]

Managementul Riscurilor în Proiecte

Descriere

Cursul reprezintă un supliment al programului de Manager de Proiect, detaliind și aprofundând conceptele legate de risc și incertitudine. Aceste concepte sunt esențiale nu doar pentru succesul proiectului, ci și pentru buna performanță a fiecărui manager de proiect, ținând cont că managementul riscurilor este una dintre acele sarcini care îi revine în mod explicit. Ca atare, acest curs reprezintă unul dintre trainingurile de specializare a managerilor de proiecte, care asigură perfecționarea lor continuă. El depășește nivelul unui curs introductiv, valorificând experiența de management de proiect deja acumulată din practică a participanților și formalizând-o prin crearea și livrarea de instrumente standard de lucru.

Tematică

 1. Precizări conceptuale
  • Noțiunea de proiect
  • Ciclul de viață al proiectului
  • Risc și incertitudine
  • Risc și schimbare organizațională
  • Risc și planificare
 2. Identificarea riscurilor
  • Metode de identificare a riscurilor la nivel strategic
  • Metode de identificare a riscurilor la nivel operațional
  • Principalele tipuri de riscuri în proiecte
  • Definirea riscurilor identificate folosind template-uri standard
 3. Prioritizarea riscurilor
  • Analiza mecanismelor de producere a riscurilor
  • Estimarea probabilității de producere a riscurilor
  • Estimarea impactului potențial asupra proiectului
  • Prioritizarea riscurilor
 4. Managementul riscurilor
  • Luarea deciziilor în condiții de risc și incertitudine 
  • Eliminarea punctelor slabe și valorificarea punctelor tari ca strategie de prevenire a riscurilor 
  • Elaborarea Matricii de Gestiune a Riscurilor și atribuirea responsabilităților 
  • Monitorizarea evenimentelor declanșatoare ale riscurilor 
  • “Planul B” ca strategie de răspuns în cazul manifestării riscurilor
  • Asigurarea ca strategie de răspuns în cazul manifestării riscurilor
 5. Documentarea riscurilor
  • Crearea și utilizarea unui registru al riscurilor pe proiect
  • Crearea și utilizarea de sisteme de învățare organizațională

Tematica generală este particularizată în funcție de tipul de curs – curs deschis, curs comandat pentru o echipă specifică de management de proiect, curs pentru o echipă tehnică etc., respectiv de nivelul de pregătire al participanților și de experiența acestora în gestionarea de proiecte.

[widgetkit id=81]

Managementul Cabinetului

Descriere

Noutate: Managementul Cabinetului Psihologic este un curs UNIC în România, fiind organizat de Asociația de Psihoterapie Pozitivă (APP) în parteneriat cu ATU Consulting și creditat C.P.R. cu 24 credite CPR de formare profesională continuă în Psihologie Clinică

Cursul se adresează psihologilor ca manageri ai propriului cabinet individual. Din momentul deschiderii cabinetului, psihologii promovează din categoria profesioniştilor titulari ai unei profesii individuale într-o categorie mult mai largă, a managerilor propriei afaceri. Din acel moment, urmează să folosească o gamă mult mai largă de informaţii decât cele specifice meseriei lor. În această categorie se înscriu în principal informaţiile financiar-contabile, de marketing și de management general – pe baza cărora se vor fundamenta deciziile managerului de cabinet individual.

Obiective

La finalul acestui curs participanţii vor putea:

 • să înţeleagă motivele pentru care cabinetul psihologic poate fi privit ca o afacere
 • să alterneze în mod confortabil între munca de psiholog şi munca de manager
 • să realizeze activităţi de promovare eficiente pentru propriul cabinet
 • să realizeze acţiuni de menţinere pe profit a cabinetului propriu

Tematică

Cursul este structurat pe 3 module a câte 8 ore fiecare, după cum urmează:

Modul 1. Marketingul cabinetului

Modul 2. Managementul financiar al cabinetului

Modul 3. Managementul general al cabinetului

+ Planuri de acțiune

Metode şi Tehnici

Pe tot parcursul programului se vor utiliza:

 • informaţii legate de subiectele abordate
 • schimburi de informaţii facilitate de discuţii în grup
 • exerciţii şi activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor de management

În funcție de interesul manifestat, se pot organiza sesiuni ale cursului și în alte localități.

[widgetkit id=81]


Testimoniale

Pentru mine, fiecare întâlnire cu ATU Consulting se aseamănă cu accesul privilegiat în alte universuri ale cunoașterii și învățării. Am participat la cursul de Managementul Cabinetului Psihologic și am beneficiat de o mulțime de cunoștințe ce se evidențiază prin utilitate și aplicabilitate imediată. Nu în ultimul rând, am apreciat disponibilitatea, deschiderea și căldura cu care trainerii au abordat personalizat contextul descris de fiecare participant. Recomand cu absolută încredere acest curs oricărui coleg, începător sau nu. Tariful plătit pentru acest curs reprezintă – de la deschiderea cabinetului meu, cea mai bună investiție făcută! Mulțumesc frumos pentru experiența trăită alături de voi în toate întâlnirile!!

Marcela FĂRCAȘ, Cluj-Napoca, noiembrie 2016


Team Development

Descriere

Este un program de dezvoltare adresat echipei unui departament, unui proiect sau echipei manageriale, cu scopul de a eficientiza procesele din cadrul echipei și de a facilita formarea acesteia pentru a ajunge performanța.

Obiective

Programul vizează:

 • îmbunătațirea lucrului în echipă pentru fiecare membru
 • dezvoltarea echipei ca entitate de sine stătătoare
 • identificarea și depășirea barierelor care împiedică echipa să aibă succes
 • stabilirea convingerilor de bază ale echipei și identificarea misiunii și viziunii echipei
 • idetificarea punctelor tari și a ariilor de îmbunătățit ale echipei
 • identificarea, recunoașterea și rezolvarea celor mai importante 3 probleme ale echipei
 • dezvoltarea de planuri de acțiune și monitorizarea realizării acestor acțiuni pentru îmbunătățirea eficienței echipei și depășirea problemelor acesteia

Beneficii

Rezultatele acestui program sunt:

 • creșterea performanței echipei
 • îmbunătățirea cooperării
 • îmbunătățirea comunicării
 • îmbunătățirea implicării membrilor echipei
 • creșterea angajamentului membrilor față de obiectivele echipei

Metode şi Tehnici

Pe tot parcursul programului se vor utiliza:

 • sesiuni de brainstorming
 • împărtășirea de informații și cunoștințe între membrii echipei facilitate de traineri
 • exerciții specifice

[widgetkit id=81]

Managementul Timpului

Descriere

Elementele de management al timpului există și sunt folosite de peste 100 de ani. Din păcate, conceptul de organizare a timpului creează o falsă idee despre ce trebuie să facă o persoană pentru a se organiza. Timpul nu poate fi organizat, timpul nu este controlabil! Ceea ce putem face este să ne organizam pe noi și modul propriu în care utilizăm timpul pe care îl avem la dispoziție. Așadar managementul timpului este de fapt un management personal. Este foarte interesant faptul că abilitățile necesare pentru a ne organiza sunt aceleași cu cele necesare pentru a-i organiza pe alții: planificarea, delegarea, prioritizarea și controlul.

Obiective

Programul de dezvoltare vizează asimilarea diferitelor tehnici de organizare personală și oferă instrumente pentru planificarea și gestionarea individuală în scopul eficientizării activității.

Tematică

 1. Avantajele – dezavantajele managementului timpului
 2. Tehnici de management al timpului
  • Planificarea zilnică
  • Tehnici de delegare
  • Stabilirea obiectivelor
  • Luarea deciziilor
  • Tehnici de prioritizare
  • Orientarea pe importanță vs. urgență
 3. Hoții de timp și tehnici de eliminare a acestora
 4. Cum sa spui Nu
 5. Managementul de criza
 6. Focus management

Metode şi Tehnici

Pe tot parcursul programului se vor utiliza:

 • informații legate de tehnicile de management al timpului
 • schimburi de informații facilitate de discuții în grup
 • aplicări de chestionare și jocuri de rol pentru conștientizarea propriilor modalități de management al timpului
 • exerciții și activități pentru dezvoltarea abilităților de management al timpului

[widgetkit id=81]