Manager de Proiect – COR 242101

Cursul de Manager Proiect se adresează tuturor managerilor care sunt implicați în conducerea proiectelor, care conduc echipe, membrilor echipelor, reprezentanților administrațiilor publice, reprezentanților organizațiilor neguvernamentale, oricăror persoane care prin natura muncii lor sunt implicate în elaborarea sau implementarea unor proiecte sau sunt interesate de domeniul managementului de proiect și care doresc să-și îmbunătațească activitatea – indiferent de domeniu – prin acumularea de cunoștințe și dobândirea de abilități care să le permită o mai bună organizare, planificare, implementare sau monitorizare a activităților.

Este un curs interactiv, unde fiecare participant are oportunitatea să îşi dezvolte competenţe de manager de proiect. Metodologia de lucru presupune atât transmiterea de cunoştinţe specifice domeniului, cât şi dezvoltarea efectivă de competenţe în planificarea, implementarea și monitorizarea unui proiect. Cursul pune accent pe dezvoltarea competenţelor de lucru cu grupul şi de adaptare la nevoile grupului.

PM-Cluj

Structură și Tematică

Programul presupune 48 de ore de formare, din care 70% sunt activităţi practice.

Cursul poate fi organizat în 2 sau 3 module (șase zile de training), desfăşurate la sfârşit de săptămână sau în funcție de nevoile beneficiarilor.

 1. Stabilirea scopului proiectului şi a cerinţelor de management integrat al proiectului
 2. Planificarea activităţilor, gestiunea costurilor şi a resurselor operaţionale
 3. Managementul echipei de proiect şi managementul comunicării
 4. Achiziţii pentru proiect. Managementul riscurilor
 5. Managementul calităţii. Prezentare și evaluare de proiecte

Beneficii

În urma acestui program:

 • vei şti cum să elaborezi structura unui proiect
 • vei şti cum să monitorizezi şi să evaluezi un proiect
 • vei şti cum să gestionezi problemele apărute pe parcursul proiectului
 • vei putea identifica riscurile proiectului
 • îţi vei îmbogăţi cunoştinţele privind managementul planului de proiect
 • îţi vei dezvolta competenţele necesare punerii în aplicare a cunoştinţelor dobândite pe parcursul cursului
 • îți vei dezvolta abilităţile de comunicare
 • îţi vei gestiona mai bine timpul şi resursele
 • vei obţine Certificatul de Manager de Proiect recunoscut de MMFPS şi MECI

Cursul de Manager Proiect organizat de ATU Consulting prin Hum Management Consulting (conform autorizației 2/964/15.05.2015) are la bază experienţa de peste 12 ani a companiei în domeniul consultanței, trainingului, dinamicii de grup şi dezvoltării de competenţe.


Organizăm o nouă sesiune deschisă a cursului autorizat ANC de Manager Proiect în Cluj-Napoca în curând. Mai multe detalii aici.

[widgetkit id=81]

Evaluator de Competențe Profesionale – COR 242405

Cursul de Evaluator de Competențe Profesionale (COR 242405) este un curs de specializare ce se adresează cu preponderență practicienilor din departamentele de HR, celor care desfășoară procese de recrutare și selecție, instituțiilor care au ca scop certificarea de competențe, dar și persoanelor care doresc să își dezvolte abilități suplimentare de evaluare a competențelor (manageri, team lideri, profesori, educatori etc.).

Evaluatorii de Competenţe Profesionale sunt cei care pregătesc instrumente de evaluare, realizează și asigură calitatea procesului de evaluare şi certificare a competențelor candidaților ce doresc recunoaşterea calificărilor şi a competenţelor dobândite la locul de muncă sau în procese de învătare formală sau non-formală.

Structură și Tematică

Cursul se desfășoară pe o durată de 4 module și presupune 64 de ore de formare, din care 70% sunt activităţi practice.

La finalul formării, se organizează un examen cu reprezentanți din partea ANC. Pentru obținerea certificatului, este obligatorie parcurgerea tuturor modulelor, ce vor acoperi ca tematică:

 1. Elaborarea instrumentelor de evaluare
 2. Consilierea candidatului pentru evaluare
 3. Organizarea procesului de evaluare
 4. Realizarea propriu-zisă a evaluării
 5. Luarea deciziei privind competențele candidatului

Beneficii

În calitate de participant la acest curs:

 • vei şti cum să elaborezi instrumente de evaluare adaptate diferitelor competențe și profesii, plecând de la analiza postului sau de la profesia specificată în codul COR;
 • vei cunoaște pașii de urmat în organizarea unei sesiuni de evaluare de competențe;
 • vei realiza un proces de evaluare corect;
 • vei lua decizii realiste în procesele de recrutare și selecție sau de succesorat, unde candidații sunt în competiție pe baza competențelor profesionale;
 • vei obţine certificatul de specializare Evaluator de Competențe Profesionale – cod COR 242405, recunoscut de MMFPS şi MECI, atât în țară, cât și în UE.

Cursul este organizat prin furnizorul de formare profesională a adulților Hum Management Consulting – conform autorizației 12/1721/04.08.2015.

O nouă sesiune deschisă a cursului autorizat ANC de Evaluator de Competențe Profesionale se va derula în curând.

Pentru mai multe detalii despre criteriile de selecție, costuri, tematica completă și formatori, vă invităm să ne contactați.

[widgetkit id=81]

Cursuri de Certificare ANC

ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) îndeplineşte rolul de autoritate naţională pentru calificările profesionale şi are rol consultativ pentru fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulţilor. Diplomele acreditate ANC sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS).

Diplomele acreditate ANC au forma unui Certificat de Absolvire în care este menţionat tipul şi numărul de ore ale programului şi sunt însoţite de un supliment descriptiv care prezintă o detaliere a competenţelor dobândite în urma programului de formare. Diplomele au regimul actelor de studii şi antetul MECI şi al MMFPS. Aceste diplome sunt similare celor obţinute în urma finalizării studiilor în sistemul de învăţământ şi oferă posibilitatea de a profesa în domeniul în care a fost acreditat programul de formare.

Programele certificate ANC sunt organizate prin Hum Management Consulting, autorizat ANC ca furnizor de formare profesională a adulților pentru următoarele programe de formare (codurile COR sunt revizuite conform noilor reglementări COR din 2012):

Competențe antreprenoriale
Evaluator de Competențe Profesionale – COR 242405
Formator – COR 242401
Manager de Proiect – COR 242101

Autorizarea programelor s-a realizat pe baza Standardelor Ocupaţionale în vigoare şi a cerinţelor de autorizare ANC (cf OG 129/2000).

Formator – COR 242401

Cursul de Formator se adresează tuturor celor interesaţi de training, dezvoltare profesională, resurse umane, psihologie, pedagogie.

Este un curs interactiv, unde fiecare participant are oportunitatea să îşi dezvolte competenţe de formator. Metodologia de lucru presupune atât transmiterea de cunoştinţe specifice domeniului, cât şi dezvoltarea efectivă de competenţe în conceperea, pregătirea şi livrarea unui training. Cursul pune accent pe dezvoltarea competenţelor de lucru cu grupul şi de adaptare la nevoile grupului.

Structură și Tematică

Cursul presupune 48 de ore de formare, din care 70% sunt activităţi practice. Cursul este organizat în 3 module, desfăşurate la sfârşit de săptămână (sâmbăta și duminica) sau în funcție de nevoile participanților.

 1. Pregătirea trainingului
 2. Livrarea activităţilor de training
 3. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
 4. Proiectarea programelor de formare
 5. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
 6. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Beneficii

În urma acestui program:

 • vei ști cum să elaborezi structura unui training
 • vei reuși să susții prezentări cu impact la audiență
 • vei ști să elaborezi un training din mai multe perspective
 • vei gestiona cu succes situațiile dificile apărute într-un grup
 • vei reuși să gestionezi dinamica de grup
 • vei ști să întocmești programa ANC
 • vei obține Certificatul de Formator recunoscut de MMFPS și MECI necesar profesiei de formator

Cursul de Formator este organizat prin Hum Management Consulting (conform autorizației 12/773/21.04.2015) și are la bază experienţa de peste 12 ani a companiei în domeniul trainingului, dinamicii de grup şi dezvoltării de competenţe. Cursul este susţinut de traineri formaţi în România şi Germania, cu experienţă de peste 15 ani în domeniul dezvoltării personalului şi dezvoltării de competenţe.


O nouă sesiune deschisă pentru înscrieri a cursului autorizat ANC de Formator se va derula în curând, în Cluj-Napoca. Mai multe informații găsiți aici.

[widgetkit id=81]

Training Operațional

Trainingul Operațional este un program integrat, complex și continuu de pregătire și motivare, ce se adresează echipelor care intră în contact direct cu clientulProgramul se desfășoară în proporție de 80% la locul de muncă al participantului, iar restul de 20% se desfășoară în sala de training.

De ce este nevoie de Trainingul Operațional?

Imaginea oricărei companii este construită și influențată de comportamentul și atitudinea angajatului care intră în contact direct cu clienții. Cifrele de vânzari sunt de asemenea influențate (pozitiv sau negativ) de comportamenul și atitudinea echipelor de vânzări din teren/locații.

Principala noastră preocupare este de a pregăti și motiva fiecare om care intră în contact cu clienții și este responsabil de imaginea companiei prin dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea de competențe și abilități specifice.

Training-operational-beneficii

Abordare

Trainingul Operațional este gândit sub forma unui kit de intervenție și dezvoltare prin care, în funcție de nevoile și obiectivele organizației – concepem, adaptăm și alegem tehnicile, metodele și instrumentele de lucru potrivite, customizându-le pe specificul companiei și al businessului:

 • Program complex de analiză de nevoi
 • Program de „Client misterios”
 • Training la sală
 • Program de integrare a noilor veniți
 • Activități de observare-corectare la locul de muncă
 • Coaching individual
 • Chestionare de motivare și satisfacție
 • Organizarea de competiții interne pentru motivarea angajaților
 • Evaluarea competențelor necesare în interacțiunea cu clientul
 • Suport electronic de testare a cunoștințelor
 • Sistem de evaluare și încadrare a angajaților din punct de vedere training
 • Sistem de raportare

În plus, în demersul nostru, avem permanent în vedere că fiecare persoană are cunoștințe, aptitudini și comportamente diferite și va fi tratată prin acest program individual, în funcție de aceste caracteristici.

De ce noi?

 • Acțiuni adaptate și modelate atât pentru organizație, cât și pentru fiecare individ inclus în program
 • Agreăm împreună cu clientul indicatori de performanță și urmărim realizarea lor
 • Programe dezvoltate și adaptate continuu, în corporații internaționale
 • Echipă de traineri cu peste 15 ani de experiență în retail
 • Acoperire națională

Training-operational-procesul

[widgetkit id=81]

Agile-Scrum

Descriere

În mediile organizaționale, lucrurile se desfășoară într-un mod complex și rapid. Pentru a supraviețui acestui ritm, metodologiile și instrumentele care ajută business-urile să se dezvolte și să crească au evoluat.

Metodologiile Agile reprezintă o alternativă la managementul de proiect clasic. Scrum – una dintre principalele metodologii de management Agile – oferă cadrul de lucru potrivit pentru planificarea și implementarea proiectelor complexe. Scrum a fost inițial dezvoltat și aplicat în dezvoltarea software, astăzi conceptele, principiile și practicile sale adaptându-se și funcționând bine în orice domeniu complex, inovativ (IT, banking, asigurări, medical/sănătate, auto, educație etc.).

Manifestul-Agile

Beneficii

Programele de intervenție bazate pe metodologiile Agile, cu focus pe Scrum, oferite de ATU Consulting sunt adaptate pentru fiecare echipă și organizație în parte și vizează:

 • creșterea productivității și competitivității afacerii
 • implementarea unei noi abordări care să ajute echipele să se adapteze noilor provocări
 • reducerea timpului de livrare a serviciului prin prioritizare și planificare progresivă
 • încurajarea colaborării și îmbunătățirea comunicării în echipă
 • creșterea valorii prin creșterea calității serviciilor

Abordare

Agile-ATU-interventie

Metode şi Tehnici

Pe tot parcursul intervenției se va face apel la:

 • lucru în echipă
 • discuții interactive
 • aplicații practice
 • jocuri de grup

[widgetkit id=81]

 

Branding Personal

Descriere

Se caută branduri cunoscute, existând în acest moment o „nebunie” generată de căutarea în acest sens. Dacă până mai deunăzi, doar oamenii care aspirau să fie celebrităţi sau personaje politice îşi construiau branduri puternice şi rezistente, acum, dacă vrei să fii cu adevărat profesionist în ceea ce lucrezi, brandingul personal este o abilitate esenţială pentru succesul tău.

Obiective

Pe parcursul programului cursului participanţii vor avea posibilitatea:

 • Să cunoască principalele caracteristici ale unui brand personal 
 • Să îşi însuşească cunoştinţe legate de brandingul personal
 • Să îşi evalueze propriul brand personal
 • Să cunoască principalele etape de construire ale unui brand personal
 • Să cunoască principalele instrumente utilizate în construirea unui brand de succes

Tematică

 1. Curios ce este brandul personal?
 2. Chiar trebuie?
 3. Ce am de câştigat din toată povestea asta cu brandu’?
 4. Dacă e aşa de ce nu se construieşte de către toţi?
 5. De unde încep în a-mi construi propriul brand de succes?
 6. Ce instrumente pot folosi?

Metode și Tehnici 

Pe tot parcursul programului se vor utiliza:

 • informaţii legate de brandul personal
 • schimburi de informaţii facilitate de discuţii în grup
 • exerciţii şi activităţi privind construirea brandului personal

[widgetkit id=81]

Moderarea Ședințelor

Descriere

Pentru antreprenori, 25% din activitatea lor presupune participarea la ședințe. La nivel de management se pare că 2 zile din cele 5 zile de muncă, sunt petrecute în ședințe. Ședințele sunt părți importante din activitatea noastră: cu cât sunt mai bine organizate, cu atât durează mai puțin și au efectele dorite.

Obiective

Pe parcursul programului cursului participanţii vor avea posibilitatea:

 • să identifice și să practice etapele de organizare a unei şedinţe
 • să cunoască etapele unei ședințe eficiente
 • să își antreneze abilitățile de moderarea a unei ședințe
 • să utilizeze şi monitorizeze rezultatele unei şedinţe

Tematică

 1. Definirea ședinței
 2. Tipuri de ședințe
 3. Avantajele și dezavantajele ședințelor – e nevoie să ținem această ședință?
 4. Etapele unei ședințe
 5. Rolul moderatorului în conducerea ședinței
 6. Cauzele lipsei de eficacitate a ședințelor
 7. Subiecte de abordat în cadrul întâlnirilor

Metode şi Tehnici

Pe tot parcursul programului se vor utiliza:

 • informaţii legate de ședințe și modul de organizare a acestora
 • schimburi de informaţii facilitate de discuţii în grup
 • exerciţii şi activităţi privind conducerea și facilitarea ședințelor

[widgetkit id=81]

Inteligență Emoțională

Descriere

O persoană care prezintă un coeficient ridicat al Inteligenței Emoționale (IE) este o persoană abilă în relaţionarea în plan social, capabilă să comunice eficient cu ceilalţi, să rezolve cu diplomaţie diverse conflicte şi situaţii problematice. După Reuven Bar-On, Inteligenţa Emoţională se referă la patru componente de bază: autocunoaștere, autocontrol, empatie și managementul relațiilor interpersonale.

Obiective

Programul de dezvoltare urmărește să ajute participanții:

 • să conştientizeze importanţa gândurilor şi emoţiilor întâlnite în viaţa de zi cu zi, la muncă sau acasă
 • să gestioneze eficace emoţiile în diferite situaţii de viaţă
 • să descopere modalitatea prin care îşi pot pune în valoare talentele şi își pot dezvolta abilităţile
 • să (re)construiască relaţii rezistente şi sănătoase

Tematică

 1. Descrierea dimensiunilor IE după Reuven Bar-On
 2. Domeniul Intrapersonal. Conştientizarea propriilor emoţii. Dezvoltarea comportamentului asertiv
 3. Domeniul Interpersonal. Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona şi colabora cu ceilalţi
 4. Domeniul Adaptabilităţii. Tehnici de rezolvare a problemelor şi de maximizare a flexibilităţii
 5. Domeniul Gestionării Stresului. Descoperirea unor noi mecanisme de coping în faţa unor evenimente stresante şi optimizarea capacităţii de control al impulsurilor
 6. Domeniul Stării Generale. Dezvoltarea unei atitudini de viaţă realiste şi pozitive

Metode și Tehnici

Pe parcursul programului se vor utiliza:

 • informații relevante și de actualitate, aplicate pe dimensiunile IE
 • schimburi de informații facilitate de discuții în grup
 • jocuri de rol
 • exerciţii şi activităţi cu scopul de conştientizare şi optimizare a abilităţilor interpersonale
 • construirea unui plan de acțiune

[widgetkit id=81]


Testimoniale

Trainingul a fost foarte bine structurat, cu multe exemple practice și legături cu realitatea. A fost foarte util că am discutat exemple reale la care avem mai multă claritate. De asemenea, faptul că am fost nevoiți să ieșim din zona de confort este un prim pas pentru aplicarea acestor experiențe în viața reală.

Paula CHESCU, iulie 2017


Management Financiar

Descriere

Programul de dezvoltare urmărește însușirea de către participanți a metodelor și a tehnicilor de management financiar, vizând în principal decizia de finanțare și decizia de investiții în cadrul unei organizații. Se va pune accentul pe următoarele aspecte: analiza situațiilor financiare, indicatorii financiari, problematica investițiilor, identificarea și analiza surselor de finanțare, managementul trezoreriei, managementul capitalurilor și analiza profitabilității. Programul de dezvoltare va fi structurat pe două segmente: unul este dedicat analizei financiare, iar celălalt strategiilor financiare având ca obiectiv maximizarea valorii organizației.

Obiective

Programul urmărește:

 • formarea competențelor necesare unui management eficient al resurselor financiare ale organizației
 • explicarea și facilitarea însușirii conceptelor și principiilor de bază specifice managementului financiar
 • însușirea de către participanți a metodelor și a tehnicilor de management financiar, vizând în principal decizia de finanțare și decizia de investiții;
 • cunoașterea, analiza și interpretarea de către participanți a situațiilor financiare;
 • dezvoltarea unor abilități de analiză financiară

Tematică

 1. Managementul financiar – expresie operațională a funcției financiare
 2. Analiza financiară prin prisma indicatorilor financiari:
  1. Indicatori de lichiditate
  2. Indicatori de îndatorare
  3. Indicatori de eficiență
  4. Indicatori de profitabilitate
  5. Indicatori de piață
 3. Fundamentarea deciziei de investiții
  1. Criterii simple de opțiune pentru investiții
  2. Criterii de opțiune pentru investiții construite pe baza actualizării cash-flow-urilor viitoare (VAN, RIR, IR)
  3. Criteriile de opțiune pentru investiții construite prin integrarea riscului în decizia de investiții
 4. Decizia de finanțare
  1. Sursele de finanțare pe termen lung
  2. Capital atras
  3. Capital împrumutat
  4. Costul capitalului
  5. Finanțarea pe termen scurt
 5. Managementul trezoreriei
  1. Organizarea trezoreriei
  2. Previzionarea fluxurilor de trezorerie
  3. Instrumentele managementului trezoreriei
 6. Problematica profitului firmei
  1. Programarea profitului
  2. Pragul de rentabilitate și condițiile utilizării lui
  3. Analiza marginală și avantajele utilizării ei
  4. Repartizarea profitului

Metode şi Tehnici

Pe tot parcursul programului de formare se vor utiliza:

 • prelegerea
 • prezentări
 • dezbateri
 • studii de caz
 • jocuri de roluri
 • activități individuale și activități pe echipe

[widgetkit id=81]