Certificare Manager Proiect

În luna iunie, desfășurăm în Cluj-Napoca o nouă sesiune deschisă a cursului cu certificare ANC de Manager Proiect – cod COR 242101.

Programul presupune 48 de ore de formare, organizate în 2 module a câte 3 zile fiecare (vineri, sâmbătă și duminică).

PM-Cluj

Cursul de Manager Proiect se adresează celor implicați în conducerea proiectelor și/sau echipelor, membrilor echipelor, reprezentanților administrațiilor publice, reprezentanților organizațiilor neguvernamentale etc. Programul este deschis de asemenea oricăror persoane care prin natura muncii lor sunt implicate în elaborarea sau implementarea unor proiecte sau sunt interesate de domeniul managementului de proiect și care doresc să-și îmbunătațească activitatea prin acumularea de cunoștințe și dobândirea de abilități care să le permită o mai bună organizare, planificare, implementare și monitorizare a activităților.

Cursul este unul interactiv, unde fiecare participant are oportunitatea să îşi dezvolte competenţele de manager proiect.

Tematică

 1. Stabilirea scopului proiectului şi a cerinţelor de management integrat al proiectului
 2. Planificarea activităţilor, gestiunea costurilor şi a resurselor operaţionale
 3. Managementul echipei de proiect şi managementul comunicării
 4. Achiziţii pentru proiect. Managementul riscurilor
 5. Managementul calităţii. Prezentare și evaluare de proiecte

Beneficii

În calitate de participant la acest program:

 • vei şti cum să elaborezi structura unui proiect
 • vei şti cum să monitorizezi şi să evaluezi un proiect
 • vei şti cum să gestionezi problemele apărute pe parcursul proiectului
 • vei putea identifica riscurile proiectului
 • îţi vei îmbogăţi cunoştinţele privind managementul planului de proiect
 • îţi vei dezvolta competenţele necesare punerii în aplicare a cunoştinţelor dobândite pe parcursul cursului
 • îți vei dezvolta abilităţile de comunicare
 • îţi vei gestiona mai bine timpul şi resursele
 • vei obţine Certificatul de Manager de Proiect recunoscut de MMFPS şi MECI

Detalii organizatorice:

 • Numărul maxim de participanți: 14 persoane/sesiune
 • Data limită de înscriere: miercuri, 6 iunie

Cursul este organizat de furnizorul de formare profesională a adulților Hum Management Consulting – conform autorizației 12/964/15.05.2015.


Pentru alte informații despre tematica completă, formator, costuri și înscrieri, vă invităm să ne contactați.

[widgetkit id=81]


Testimoniale

Cursul de PM e unul extrem de practic! Trainerul și sarcinile pe care le-am avut fac ca rigiditatea și dimensiunea tehnică a conceptului de proiect să devină accesibile și ușor de realizat. Mulțumesc pentru experiență și informații!

Participantă, iulie 2013

„Curs prezentat sistematic, cunoștințe predate logic și practic, utilitate demonstrată, obiective realizate, comunicare excelentă, profesionalism.”

„Trainer foarte bine pregătit! A reușit să descompună proiectul în unități logice și să îl interpreteze pe înțelesul tuturor.”

„Cursul de Manager de Proiect a fost prima oportunitate de a interacționa cu o parte din echipa ATU Consulting. Am apreciat conținutul bine structurat, ușor de urmărit, informații pertinente și utile. Trainerul (Peter Olah) – foarte bine pregătit, a încurajat tot timpul exprimarea opiniilor, interacțiunea, colaborarea în interiorul echipelor formate. A comunicat permanent cu publicul, a construit pe ideile noastre, ne-a motivat să găsim soluții mai bune și ne-a pregătit pentru examen, chiar și pentru worst case scenarios. Discuțiile purtate au fost interesante, raportate constant la practică. A arătat mereu interes și sprijin pentru ca participantului să-i fie clar ce face, să găsească un sens pentru ceea ce face. În final, programul a fost util, de bună calitate și și-a atins obiectivele.”

„Cursul de Project Management a fost foarte bine structurat, cu foarte multă practică în așa fel încât să punem teoria în aplicare.”

Feedback-uri primite în cadrul evaluării satisfacție clienților ATU, 2013 – 2016

Certificare Formator

O nouă sesiune a cursului certificat ANC de Formator se va derula în curând, în Cluj-Napoca .

Cu această ocazie, vă invităm cu drag să vă rezervați din timp un loc și să vă înscrieți la unul dintre cele mai iubite și apreciate cursuri din cadrul programelor autorizate ANC pe care le derulăm.

Programul se adresează tuturor celor interesaţi de training, dezvoltare profesională, resurse umane, psihologie, pedagogie, care fie doresc să livreze traininguri către alte persoane, fie doresc să se dezvolte personal și profesional și să-și dezvolte abilitățile de prezentare, de comunicare și de lucru în echipă.

Cursul de Formator implică parcurgerea a trei module ce presupun 48 de ore.

Formator-autorizat-ANC

Este un curs interactiv, unde fiecare participant are oportunitatea să îşi dezvolte competenţe de formator. Metodologia de lucru presupune atât transmiterea de cunoştinţe specifice domeniului, cât şi dezvoltarea efectivă de competenţe în conceperea, pregătirea şi livrarea unui training. Cursul pune accent pe dezvoltarea competenţelor de lucru cu grupul şi de adaptare la nevoile grupului.

Tematică

 1. Pregătirea trainingului
 2. Livrarea activităţilor de training
 3. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
 4. Proiectarea programelor de formare
 5. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
 6. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Beneficii

În urma acestui program:

 • vei ști cum să elaborezi structura unui training
 • vei reuși să susții prezentări cu impact la audiență
 • vei ști să elaborezi un training din mai multe perspective
 • vei gestiona cu succes situațiile dificile apărute într-un grup
 • vei reuși să gestionezi dinamica de grup
 • vei ști să întocmești programa ANC
 • vei obține Certificatul de Formator recunoscut de MMFPS și MECI necesar profesiei de formator – cod COR 242401

Pentru mai multe detalii despre tematică, formatori și înscrieri, vă invităm să ne contactați.

Detalii organizatorice:

 • Numărul maxim de participanți: 14 persoane/sesiune
 • Data limită de înscriere: se va anunța în curând

Cursul este organizat de furnizorul de formare profesională a adulților Hum Management Consulting – conform autorizației 12/773/21.04.2015.


Testimoniale

O companie care pune accentul pe dezvoltarea profesională și personală a participanților. M-am simțit implicată, valorizată și încurajată. Vă mulțumesc!

Roxana TAȘNADI, octombrie 2017

Mi-am dorit foarte tare să fac acest curs şi acum când trag linie la finalul său şi privesc înapoi mă bucur să constat că a fost mai mult decât speram. Traineri minunați, de la care am mult de învățat, multă informație foarte bine structurată. Training-ul a fost o experiență minunată.

Mihaela CHIRTEȘ, ianuarie 2016


Pentru mai multe detalii despre condițiile de eligibilitate, tematica completă, costuri și înscrieri, vă invităm să ne contactați.

[widgetkit id=81]

Certificare Evaluator de Competențe Profesionale

În perioada aprilie – mai, desfășurăm în Cluj-Napoca o nouă sesiune deschisă a cursului cu certificare ANC de Evaluator de Competențe Profesionale – cod COR 242405.

Cursul se desfășoară pe o durată de 4 module și presupune 64 de ore de formare, din care 70% sunt activităţi practice.

180226-ECP-NL

Structură și Tematică

La finalul formării, se organizează un examen cu reprezentanți din partea ANC. Pentru obținerea certificatului, este obligatorie parcurgerea tuturor modulelor, ce vor acoperi ca tematică:

 1. Elaborarea instrumentelor de evaluare
 2. Consilierea candidatului pentru evaluare
 3. Organizarea procesului de evaluare
 4. Realizarea propriu-zisă a evaluării
 5. Luarea deciziei privind competențele candidatului

Beneficii

În calitate de participant la acest curs:

 • vei şti cum să elaborezi instrumente de evaluare adaptate diferitelor competențe și profesii, plecând de la analiza postului sau de la profesia specificată în codul COR;
 • vei cunoaște pașii de urmat în organizarea unei sesiuni de evaluare de competențe;
 • vei realiza un proces de evaluare corect;
 • vei lua decizii realiste în procesele de recrutare și selecție sau de succesorat, unde candidații sunt în competiție pe baza competențelor profesionale;
 • vei obţine certificatul de specializare Evaluator de Competențe Profesionale – cod COR 242405, recunoscut de MMFPS şi MECI, atât în țară, cât și în UE.

Cursul este organizat prin furnizorul de formare profesională a adulților Hum Management Consulting – conform autorizației 12/1721/04.08.2015.

Data limită de înscriere este 11 aprilie. Pentru mai multe detalii despre criteriile de selecție, costuri, tematica completă și formatori, vă invităm să ne contactați.

[widgetkit id=81]


Testimoniale

Cu siguranță, acest curs de Evaluator de Competenţe Profesionale îl voi așeza pe raftul cu experiențe frumoase. Am întâlnit un climat pozitiv, de încredere, cu un ritm de învățare și experimentare potrivit. Informații clare, structurate, oameni care au împărtășit din experiență, întrebări, oglinzi care mi-au arătat mai clar cine sunt. Toate acestea, asezonate cu simțul umorului, traineri pregătiți și calzi și participanți deschiși. Mai pe scurt: AWESOME! Vă mulțumesc pentru tot ce ați oferit. Cu siguranță, ne vom revedea!

Cristina MITRICĂ, HR Consultant & Recruiter


Aplicarea customizată a metodologiilor Agile, cu focus pe Scrum

Metodologiile Agile reprezintă o alternativă la managementul de proiect clasic.

Scrum – una dintre principalele metodologii de management Agile – oferă cadrul de lucru potrivit pentru planificarea și implementarea proiectelor complexe.

Metodologiile Agile și, în special, Scrum sunt orientate spre:Inspect-Adapt

 • Adaptare la schimbare
 • Colaborare și muncă în echipă
 • Prioritizare și planificare progresivă
 • Dezvoltare iterativă
 • Auto-organizare
 • Responsabilitate
 • Satisfacția clienților

ATU Consulting vine în întâmpinarea echipelor și organizațiilor care își doresc să își îndrepte atenția asupra acestor principii de lucru, oferindu-le programe de intervenție customizată pe nevoile și obiectivele echipelor de proiect, având la bază metodologiile Agile, cu focus pe Scrum.

Scrum are puterea de a transforma managementul de proiect pe fiecare industrie și fiecare afacere în parte.

Beneficii

Programele de intervenție bazate pe metodologiile Agile, cu focus pe Scrum vizează:

 • Creșterea productivității și competitivității afacerii
 • Implementarea unei noi abordări care să ajute echipele să se adapteze noilor provocări
 • Reducerea timpului de livrare a serviciului prin prioritizare și planificare progresivă
 • Încurajarea colaborării și îmbunătățirea comunicării în echipă
 • Creșterea valorii prin creșterea calității serviciilor

Obiective

 Acest tip de program de intervenție își propune să ajute echipele participante:

 1. să înteleagă principiile și practicile metodologiilor Agile
 2. să identifice modul în care acestea se pot aplica și customiza pe proiectele și în organizațiile din care fac parte
 3. să identifice metoda de management al proiectelor Agile cea mai apropiată nevoii și capabilităţii organizaţiei din care fac parte
 4. să obțină instrumentele necesare gestionarii eficiente a proiectelor
 5. să primescă sprijin în procesul de implementare, aplicat direct pe proiectele în care lucrează 

Abordare

Fiind un program customizabil pe nevoile și obiectivele fiecărei echipe/organizații în parte, procesul este asemeni unei intervenții derulate progresiv, în mai multe etape.

Agile-ATU-interventie

CSP

 

Trainer & coach

Bogdan GIURGIU – Certified Scrum Professional® (CSP)

 

[widgetkit id=81]

Analiza și Dezvoltarea de Competențe Individuală

Unul dintre programele complexe și integrate pe care ATU Consulting le oferă este reprezentat de Analiza și Dezvoltarea de Competențe (A&DC). Dacă până acum, aceste servicii le adresam în special companiilor și organizațiilor, de astăzi ele sunt accesibile și recomandate la nivel individual…

Beneficii

… tuturor celor care doresc:

 • să investească în dezvoltarea personală și profesională
 • să identifice competențele* necesare pentru realizarea anumitor sarcini profesionale
 • să-și evalueze nivelul de competențe specifice
 • să-și identifice punctele forte
 • să-și identifice nevoile de training și de dezvoltare profesională
 • să-și stabilească un plan de dezvoltare profesională
 • să-și construiască CV-ul bazându-se pe o evaluare riguroasă a competențelor profesionale

Sructură

ADC-Ind

Programele de analiză a competenţelor se realizează pornind de la nevoile participantului în cadrul programului. Designul competențelor evaluate și descrierea lor comportamentală se realizează în urma unui interviu împreună cu candidatul care intră în evaluare.

Metodologia de lucru

Programul de evaluare propriu-zis are la bază metodologii specifice și se realizează cu ajutorul unor exerciţii cu design special conceput, de tip:

 • joc de rol
 • analiză de documente
 • clasare de documente
 • analiză de prezentare
 • căutare de informaţii
 • exerciţiu de grup
 • teste şi chestionare validate național și internațional (CPI, TOM, Belbin, MBTI, Kolb WIPPF etc.)

Acestea sunt alese în funcţie de tipul de competenţe şi natura sarcinilor profesionale ale persoanelor evaluate.

Pe baza rezultatelor, în urma Analizei de Competenţe, se elaborează un raport individual, care descrie:

 • nivelul de dezvoltare al competenţelor evaluate
 • un set de recomandări pentru îmbunătăţirea competenţelor mai slab dezvoltate
 • un plan de dezvoltare individual pentru creșterea nivelului competențelor evaluate

Sesiunile de evaluare se organizează la o dată stabilită împreună cu candidații care doresc evaluarea. Este necesar să existe un grup de 6 – 8 persoane interesate. Există posibilitatea realizării unor evaluari individuale, pentru competențe care stau la baza muncii independente (de exemplu: luarea deciziilor, planificare și organizare etc.).


 *Prin competenţă înţelegem un set de comportamente, cunoştinţe şi atitudini necesare pentru realizarea eficientă a unor sarcini. Tipul de competenţe necesare pentru realizarea sarcinilor profesionale, precum şi comportamentele care definesc fiecare competenţă sunt specifice fiecărei companii, respectiv fiecărui post/loc de muncă în parte.

Câteva exemple de competenţe: orientarea spre client, comunicare, orientare spre rezultate, planificare şi organizare, proactivitate, formarea şi menţinerea relaţiilor etc. Fiecare competenţă include cel puţin 5 comportamente cheie, care asigură succesul pentru realizarea anumitor sarcini profesionale.

[widgetkit id=81]