Certificari

NEO PI-R:

NEO PIRInventarul de Personalitate NEO Revizuit (Revised NEO Personality Inventory, NEO PI-R) este cel mai cunoscut şi utilizat chestionar de personalitate pentru evaluarea personalităţii după  „modelul canonic – Big Five”. Modelul celor cinci dimensiuni ale personalităţii (Modelul Big Five) este considerat unul dintre cele mai bine fundamentate modele ale personalităţii atât teoretic, cât şi empiric. Chestionarul are 240 de itemi şi evaluează cinci dimensiuni: Neuroticism, Extraversiune, Deschiderea faţă de experienţă, Agreabilitate şi Conştiinciozitate. Factorii Neuroticism şi Conştiinciozitate s-au dovedit a fi cei mai buni predictori ai personalităţii pentru performanţa profesională. Conştiinciozitatea corelează negativ cu o serie de comportamente contraproductive cum ar fi absenteismul, întârzierea la locul de muncă, amânarea sarcinilor, navetismul profesional sau consumul de alcool la locul de muncă. Chestionarul este folosit pentru selecţia, evaluarea şi dezvoltarea personalului.

CPI:

CPIInventarul Psihologic California (CPI) este cel mai folosit şi unul dintre cele mai bune chestionare de evaluare a personalităţii în domeniul resurselor umane. Chestionarul are două variante, cu 260, respectiv cu 434 de itemi şi oferă date despre tipul de personalitate, nivelul de autoîmplinire – autodezvoltare, relaţionarea cu ceilalţi, managementul de sine, eficienţa cognitivă, caracteristicile personale legate de muncă. Chestionarul are o valoare predictivă pentru performanţa ca lider şi pentru performanţa profesională în anumite domenii profesionale. CPI este folosit pentru selecţia de personal, orientarea vocaţională, dezvoltarea carierei, diagnoza grupurilor, analiza aptitudinilor de lider, a aptitudinilor creative etc.

TOM:

TomTestul de Orientare Motivaţională (TOM) este unul din cele mai cunoscute instrumente europene pentru măsurarea motivaţiilor la locul de muncă. Instrumentul are 70 de itemi şi măsoară patru tipuri de orientări motivaţionale la locul de muncă: spre obiective, spre inovaţie, spre conducere (leadership) şi spre relaţionare. Chestionarul oferă o descriere a situaţiilor şi activităţilor care pot funcţiona ca şi factori motivaţionali pentru persoana evaluată. Este folosit pentru selecţia de personal, consilierea vocaţională, dezvoltarea carierei sau diagnoza motivaţională pentru echipă şi companie.

 

SHL:

SHLSHL este una dintre cele mai cunoscute şi eficiente metodologii acreditate la nivel internaţional pentru analiza şi dezvoltarea competenţelor necesare performanţei într-un post (abilităţi, aptitudini, comportamente care sunt necesare pentru a avea o performanţă peste nivelul mediu). Este considerată ca fiind una dintre cele mai obiective metodologii de analiză şi dezvoltare de competenţe din ultimii 30 de ani. Metodologia folosită include exerciţii individuale şi de grup, clasare şi analiză de documente, exerciţii de căutare a datelor, exerciţii de prezentare precum şi chestionare. SHL este folosit pentru recrutarea şi selecţia de personal (în cadrul Assessment Centre), dezvoltarea de personal (în cadrul Development Centre sau pentru planurile de training), identificarea persoanelor cu potenţial ridicat pentru anumite sarcini sau posturi (în special pentru vânzări şi leadership), etc.

BRAINPERFORM:

BPBrainPerform este o metodologie inovativă de evaluare a competenţelor profesionale, bazată pe ultimele cercetări din domeniul neuroştiinţelor comportamentale. Ca instrument de evaluare a competenţelor este foarte util pentru recrutare şi selecţie şi pentru planurile de succesiune. Poate fi utilizat pentru programele de dezvoltare ca şi instrument de învăţare şi formare de noi competenţe.

 

PERSOLOG:

Persolog este un instrument profesional de analiză și dezvoltare a personalității și a abilităților interumane. Este utilizat și recunoscut la nivel mondial în 20 tari, iar acum este disponibil și în limba româna sub formă de chestionare și profile (online sau pe hârtie), manuale, planificatoare și prezentări powerpoint, util de implementat în sesiunile de training sau coaching!

 

 

COACHING ND:

Formare profesională continuă – Coaching – Ommen, Olanda.