Analiza și Dezvoltarea de Competențe Individuală

Unul dintre programele complexe și integrate pe care ATU Consulting le oferă este reprezentat de Analiza și Dezvoltarea de Competențe (A&DC). Dacă până acum, aceste servicii le adresam în special companiilor și organizațiilor, de astăzi ele sunt accesibile și recomandate la nivel individual…

Beneficii

… tuturor celor care doresc:

 • să investească în dezvoltarea personală și profesională
 • să identifice competențele* necesare pentru realizarea anumitor sarcini profesionale
 • să-și evalueze nivelul de competențe specifice
 • să-și identifice punctele forte
 • să-și identifice nevoile de training și de dezvoltare profesională
 • să-și stabilească un plan de dezvoltare profesională
 • să-și construiască CV-ul bazându-se pe o evaluare riguroasă a competențelor profesionale

Sructură

ADC-Ind

Programele de analiză a competenţelor se realizează pornind de la nevoile participantului în cadrul programului. Designul competențelor evaluate și descrierea lor comportamentală se realizează în urma unui interviu împreună cu candidatul care intră în evaluare.

Metodologia de lucru

Programul de evaluare propriu-zis are la bază metodologii specifice și se realizează cu ajutorul unor exerciţii cu design special conceput, de tip:

 • joc de rol
 • analiză de documente
 • clasare de documente
 • analiză de prezentare
 • căutare de informaţii
 • exerciţiu de grup
 • teste şi chestionare validate național și internațional (CPI, TOM, Belbin, MBTI, Kolb WIPPF etc.)

Acestea sunt alese în funcţie de tipul de competenţe şi natura sarcinilor profesionale ale persoanelor evaluate.

Pe baza rezultatelor, în urma Analizei de Competenţe, se elaborează un raport individual, care descrie:

 • nivelul de dezvoltare al competenţelor evaluate
 • un set de recomandări pentru îmbunătăţirea competenţelor mai slab dezvoltate
 • un plan de dezvoltare individual pentru creșterea nivelului competențelor evaluate

Sesiunile de evaluare se organizează la o dată stabilită împreună cu candidații care doresc evaluarea. Este necesar să existe un grup de 6 – 8 persoane interesate. Există posibilitatea realizării unor evaluari individuale, pentru competențe care stau la baza muncii independente (de exemplu: luarea deciziilor, planificare și organizare etc.).


 *Prin competenţă înţelegem un set de comportamente, cunoştinţe şi atitudini necesare pentru realizarea eficientă a unor sarcini. Tipul de competenţe necesare pentru realizarea sarcinilor profesionale, precum şi comportamentele care definesc fiecare competenţă sunt specifice fiecărei companii, respectiv fiecărui post/loc de muncă în parte.

Câteva exemple de competenţe: orientarea spre client, comunicare, orientare spre rezultate, planificare şi organizare, proactivitate, formarea şi menţinerea relaţiilor etc. Fiecare competenţă include cel puţin 5 comportamente cheie, care asigură succesul pentru realizarea anumitor sarcini profesionale.

[widgetkit id=81]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *