Despre oameni și performanțele lor împreună

de Radu SILAGHI, trainer ATU Consulting

Îmi poți lua fabricile, îmi poți arde clădirile, dar
lasă-mi oamenii și voi construi totul din nou.

Henry Ford

TEAM BUILDING-ul – oare despre ce vorbim?

Activăm zi de zi într-un mediu din ce în ce mai competitiv. Un mediu în care, parcă mai mult ca niciodată, se pune accentul pe motivarea angajaților. Organizațiilor li se cere să ofere medii de lucru tot mai armonioase pentru membrii echipei, medii în care noțiuni precum echipă eficientă, leadership, performanță, eficiență ajung să se constituie în factori de diferențiere pentru organizațiile de succes.

Din ce în ce mai multe companii fac apel la programe de Team Building, fiind conștiente de faptul că avantajul competitiv pe piață înseamnă echipe eficiente și nu doar resurse financiare. Dar înainte de toate, ar fi important de găsit o definiție a noțiunii de Team Building. În acest sens, putem spune că termenul de Team Building face referire la o varietate de activități informale, derulate pe parcursul uneia sau mai multor zile, cu participarea unui număr mare de persoane din cadrul companiei, în locații diferite și având ca obiectiv principal dezvoltarea unor abilități specifice ale angajaților.

Printre primele definiții ale conceptului, regăsim că Team Building-ul este:

 • un proces de susținere a unui grup pentru ca acesta să devină mai eficient în îndeplinirea sarcinilor sale și în satisfacerea nevoilor membrilor săi (Huse, 1980: 511);
 • un instrument de intervenție într-o organizație pentru a acționa asupra unor elemente sau condiții ce necesită o îmbunătățire (Dyer, 1977: 4);
 • un proces prin care membrii grupului apreciază modul în care conlucrează și planifică modificări pentru a crește eficiența activității lor (Beer, 1980: 140). 

TEAM BUILDING – aspecte văzute și nevăzute

Dacă de cele mai multe ori beneficiile așteptate în urma derulării unui program de Team Building sunt clare, există și o parte care nu este direct vizibilă și care face referire la ceea ce se dorește a se realiza oarecum inconștient pentru membrii echipei (Robbins, 1993: 17).

Când vorbim de Team Building ca proces, asistăm la situații în care membrii echipei și consultații experimentează nivele ridicate de încredere, deschidere și dorință/predispoziție de a explora teme fundamentale care afectează funcționarea excelentă a echipei (Bryant & Albring, 2006: 241). În acest sens, o serie de disfuncționalități care pot apărea la nivel de echipă pot fi rezumate astfel (Lecioni, 2005):

 • încrederea scăzută între membrii echipei – soldată cu întreruperea comunicării deschise între aceștia; 
 • teama de declanșare și implicare într-un conflict – membrii ezită să se implice în discuții aprinse și se rezumă la o părere personală pe care nu o împărtășesc tuturor membrilor echipei;
 • angajament scăzut – rezultat din lipsa încrederii între membrii echipei și neimplicarea în discuții aprinse pentru a problematiza pe seama unor soluții reale;
 • fuga de responsabilitate – lipsa de angajament produce un efect asupra membrilor de a căuta mereu persoana vinovată atunci când ceva a mers prost;
 • atenție slabă față de rezultate – această trăsătură caracterizează echipa în care persistă un dezinteres față de obiectivele și sarcinile colective, existând o orientare individualistă a unor membrii. 

Aceste aspecte pot reprezenta indicii sau dovezi clare, care necesită o atenție mărită din partea tuturor actorilor implicați.

TEAM BUILDING – modă sau necesitate?

Programele de Team Building pornesc de la nevoile existente în companie la nivel de echipă și includ o serie de activități care pot influența performanța individuală și de grup și, implicit, pe cea a organizației. Ele creează mediul și contextul propice în care se încurajează comunicarea, ascultarea activă și cooperarea.

De aici, se pot extrage mai multe beneficii pentru care HR-ul și managementul ar trebui să ia în considerare investiția într-un program de Team Building, care poate:

 • să îmbunătățească comunicarea;
 • să contribuie la cunoașterea reciprocă între membrii echipei;
 • să ajute la conștientizarea și valorificarea punctelor tari;
 • … dar și la conștientizarea și îmbunătățirea punctelor slabe;
 • să îmbunătățească productivitatea echipei;
 • să ajute echipa să găsească soluții la situații concrete;
 • să încurajeze și să faciliteze colaborarea efectivă și eficientă între membrii echipei;
 • să reducă conflictele;
 • să motiveze membrii echipei;
 • să transforme mediul de lucru într-unul mult mai plăcut.

Și cum ajungem să obținem ceea ce ne dorim?

Odată stabilite obiectivele pe care vrem să le atingem, prin intermediul variatelor exerciții și jocuri, angajații au acces la perspective diferențiate asupra propriilor resurse. Activitățile programului îi pun să lucreze împreună și să gândească afară din birou. Folosind o abordare experiențială, bazată pe aventură și dezvoltare, programul de Team Building oferă echipelor o experiență de aventură, de învățare sau de cunoaștere unică, axându-se pe rezolvarea problemelor, comunicare și lucru în echipă, cu activități desfășurate într-un cadru natural și diferit de cel cu care sunt obișnuiți la locul de muncă. Cert este că fiecare program de Team Building este unic pentru că și oamenii care iau parte la el sunt unici; vizează creșterea nivelului de încredere, construirea unei identități puternice a echipei și creșterea eficienței și performanțelor acesteia.

Bibliografie

Beer, M. (1976) The Technology of organizational development. în Dunnette, M. D. (Ed.) Handbook of idustrial and organizational psychology. Chicago: Rand McNally;
Bryant, S. M., Albring, S. M. (2006) Effective Team Building: Guidance for Accounting Educators, Issues in Accounting Education. Vol. 21, Nr. 3;
Lecioni, R. (2005) The Five Dysfunctions of a Team: A Field Guide For Leaders, Managers, and Facilitators. San Francisco: Jossey-Bass;
Robbins, D. (1993) The dark side of team building, Training & Development. Vol. 47, Nr. 12.