Managementul Riscurilor în Proiecte

Descriere

Cursul reprezintă un supliment al programului de Manager de Proiect, detaliind și aprofundând conceptele legate de risc și incertitudine. Aceste concepte sunt esențiale nu doar pentru succesul proiectului, ci și pentru buna performanță a fiecărui manager de proiect, ținând cont că managementul riscurilor este una dintre acele sarcini care îi revine în mod explicit. Ca atare, acest curs reprezintă unul dintre trainingurile de specializare a managerilor de proiecte, care asigură perfecționarea lor continuă. El depășește nivelul unui curs introductiv, valorificând experiența de management de proiect deja acumulată din practică a participanților și formalizând-o prin crearea și livrarea de instrumente standard de lucru.

Tematică

 1. Precizări conceptuale
  • Noțiunea de proiect
  • Ciclul de viață al proiectului
  • Risc și incertitudine
  • Risc și schimbare organizațională
  • Risc și planificare
 2. Identificarea riscurilor
  • Metode de identificare a riscurilor la nivel strategic
  • Metode de identificare a riscurilor la nivel operațional
  • Principalele tipuri de riscuri în proiecte
  • Definirea riscurilor identificate folosind template-uri standard
 3. Prioritizarea riscurilor
  • Analiza mecanismelor de producere a riscurilor
  • Estimarea probabilității de producere a riscurilor
  • Estimarea impactului potențial asupra proiectului
  • Prioritizarea riscurilor
 4. Managementul riscurilor
  • Luarea deciziilor în condiții de risc și incertitudine 
  • Eliminarea punctelor slabe și valorificarea punctelor tari ca strategie de prevenire a riscurilor 
  • Elaborarea Matricii de Gestiune a Riscurilor și atribuirea responsabilităților 
  • Monitorizarea evenimentelor declanșatoare ale riscurilor 
  • “Planul B” ca strategie de răspuns în cazul manifestării riscurilor
  • Asigurarea ca strategie de răspuns în cazul manifestării riscurilor
 5. Documentarea riscurilor
  • Crearea și utilizarea unui registru al riscurilor pe proiect
  • Crearea și utilizarea de sisteme de învățare organizațională

Tematica generală este particularizată în funcție de tipul de curs – curs deschis, curs comandat pentru o echipă specifică de management de proiect, curs pentru o echipă tehnică etc., respectiv de nivelul de pregătire al participanților și de experiența acestora în gestionarea de proiecte.

[widgetkit id=81]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *