Consultanţă în Marketing

Marketingul este un ingredient esenţial pentru afacerile de succes. Strategiile şi tehnicile de marketing folosite la momentul potrivit cresc gradul de conştientizare a clienţilor şi construiesc loialitatea acestora faţă de  brandul şi produsele companiei.

Serviicile oferite includ:

Elaborarea Strategiei de Comunicare şi Promovare în vederea poziţionării optime pe piaţă
Evaluarea situaţiei pieţii
Evaluarea reţelei de distribuţie şi a forţei de vânzări
Evaluarea performanţelor în raport cu cele ale competiţiei
Elaborarea SWOT-ului
Stabilirea obiectivelor de marketing
Stabilirea politicii de produs
Stabilirea politicii de preţ
Stabilirea planului de publicitate
Stabilirea unui sistem de evaluare a eforturilor de marketing şi a celor de vânzări
Organizarea de baze de date comune pentru marketing şi vânzări
Elaborarea, implementarea şi monitorizarea planului de Marketing
Elaborarea, implementarea şi monitorizarea campaniei de promovare şi comunicare
Identificarea şi aplicarea celor mai adecvate modalităţi de stabilire a bugetului destinat promovării
Stabilirea componentelor mixului promoţional cu impact maxim în rândul clientilor-ţintă
Fundamentarea şi implementarea unor strategii de promovare a vânzărilor axate pe obiective punctuale, corelate cu strategia de marketing/vânzări pe termen scurt, mediu şi lung

Elaborarea strategiei de vânzări pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi stabilirea optimă a echipei de vânzări, a atribuţiilor membrilor echipei de vânzări, a organizării şi coordonării echipei de vânzări în funcţie de specificul produselor/serviciilor comercializate, de caracteristicile pieţei de desfacere, de specificul clienţilor şi de mediul concurenţial de pe piaţă

[widgetkit id=81]

Consultanţă în Resurse Umane

Ce este consultanţa în HR?

Serviciile de consultanţă în resurse umane sunt servicii specializate, care oferă suport şi soluţii integrate companiilor şi departamentelor de resurse umane, în vederea eficientizării proceselor specifice resurselor umane şi a realizării obiectivelor strategice ale companiei.

Consultanţa în HR (Resurse Umane) se adresează atât companiilor care au un departament de resurse umane, cât şi celor ce nu au o echipă internă specializată în acest domeniu.

Tipuri de servicii de Consultanţă în HR

[widgetkit id=77]

Care este scopul consultanţei în HR?

  • evaluarea eficienţei proceselor de resurse umane existente şi a nevoilor în domeniul resurselor umane
  • elaborarea sau optimizarea proceselor de resurse umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice ale companiei
  • dezvoltarea competenţelor pentru echipa internă responsabilă pentru realizarea proceselor de resurse umane
  • valorificarea potenţialului angajaţilor şi motivarea lor pentru a avea rezultate cu impact asupra performanţei companiei
  • corelarea strategiei de resurse umane cu strategia generală a companiei

 

[widgetkit id=81] 

Consultanță

Misiunea noastră este de a contribui la succesul clienţilor noştri şi de a fi parteneri ai dezvoltării lor. Pentru aceasta, am dezvoltat servicii de consultanţă în management, care oferă soluţii şi suport pentru îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei.

Serviciile noastre vizează domenii complementare (financiar, resurse umane) şi sunt concepute pentru a răspunde celor mai importante provocări pe care le întâmpină companiile.

Experienţa şi expertiza, dobândite pe parcursul activităţii noastre, ne permit să oferim servicii personalizate în următoarele domenii:

Consultanţă în Resurse Umane
Consultanţă Financiară