Managementul Conflictului

Descriere

Datorate unui ritm de viaţă din ce în ce mai alert, conflictele sunt des întâlnite atât în activitatea profesională, cât şi în plan personal. Înţelegerea conflictului – cu cauzele şi efectele lui – şi orientarea energiilor umane dinspre situaţia conflictuală spre găsirea de soluţii şi implementarea acestora, sunt fundamentale pentru succesul personal şi profesional al oricărei persoane.

Obiective

Programul de dezvoltare vizează ca participanţii:

 • să cunoască tipurile de conflicte
 • să îşi dezvolte deprinderi de identificare a etapelor unui conflict
 • să reuşescă să transforme orice conflict într-o situaţie de tip Câştig-Câştig

Tematică

 1. Elemente de baza în apariţia unui conflict
 2. Tipuri de conflicte
  1. Conflictele interne
  2. Conflictele interpersonale
  3. Dinamica de grup în timpul conflictului
 3. Identificarea etapelor unui conflict
  1. Cele trei etape ale conflictului
 4. Strategii de a face faţă (coping) specifice fiecarei etape
 5. Stiluri de management al conflictelor
 6. Elemente de comunicare ce contribuie la apariţia/menţinerea conflictelor
 7. Aspectele emoţionale ale conflictelor

Metode şi Tehnici

Pe tot parcursul programului se vor utiliza:

 • informaţii legate de conflicte şi modul de abordare al acestora
 • exerciţii şi activităţi pentru conştientizarea cauzelor şi efectelor conflictelor la nivel personal şi profesional
 • jocuri de rol pentru dezvoltarea de abilităţi de abordare şi soluţionare a conflictelor
 • chestionare şi exerciţii filmate pentru evaluarea stilurilor proprii de abordare a conflictelor
 • exerciţii şi activităţi pentru însuşirea strategiilor de management al conflictelor

[widgetkit id=81]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *