Programe de analiză & dezvoltare organizaţională (A&DO)

Ce înseamnă A&DO?

 • o metodă sistematică de a evalua şi îmbunătăţi procesele şi modul de funcţionare ale unei organizaţii, în vederea creşterii performanţei acesteia.

Instrumente

 •  teste şi chestionare adresate angajaţilor
 •  interviuri structurate şi semi-structurate
 •  observaţii participative şi non-participative
 •  analiză de documente
 •  analiză de procese

Care este scopul A&DO?

 •  De a identifica punctele tari şi ariile ce necesită îmbunătăţire într-o organizaţie
 •  De a oferi echipei manageriale informaţii relevante pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii organizaţiei
 •  De a elabora planuri de acţiune şi de a stabili priorităţi şi responsabilităţi pentru implementarea schimbărilor necesare
 •  De a implementa acţiuni specifice de dezvoltare organizaţională
 •  De a monitoriza schimbările induse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *