Programe de analiză & dezvoltare de competenţe (A&DC)

Ce înseamnă A&DC?

Programele de Analiză și Dezvoltare de Competențe urmăresc identificarea competenţelor necesare într-un anumit post, evaluarea comportamentelor, cunoştinţelor şi atitudinilor necesare pentru realizarea eficientă a sarcinilor, precum și îmbunătăţirea nivelului de competenţe al angajaţilor (câteva exemple de competenţe: planificare şi organizare, comunicare, orientare spre rezultate, proactivitatea, managementul ambiguităţii etc.).

Care este scopul A&DC?

  • creşterea performanţei angajaţilor prin identificarea şi utilizarea eficientă a competenţelor acestora
  • realizarea unor programe de dezvoltare a competenţelor specifice, pentru fiecare angajat în parte
  • orientarea proceselor de recrutare şi selecţie de personal pe bază de competenţe specifice
  • realizarea unor planuri de promovare si de succesiune bazate pe informaţii obiective
  • realizarea unor sisteme de evaluare a performanţelor bazate pe competenţe

Instrumente de AC

  • SHL, Brain Perform – instrumente validate şi certificate naţional şi internaţional
  • presupun exerciţii cu design special de tip joc de rol, analiză şi clasare de documente, prezentarea unei analize, căutarea de informaţii, exerciţii de grup, teste şi chestionare

Etapele procesului de DC

ADC-sesiune

Rezultate

Pe baza rezultatelor, se elaborează două tipuri de rapoarte:

  • rapoarte individuale – pentru fiecare dintre participanţi – care descriu nivelul existent al competenţelor şi oferă un set de recomandări pentru îmbunătăţirea competenţelor mai slab dezvoltate
  • rapoarte generale – pentru top şi middle management – care descriu nivelul compentenţelor pe departamente, zone, vechime, sex sau alte dimensiuni considerate ca relevante pentru companie, precum şi un set de recomandări pentru dezvoltarea portofoliului existent de competenţe

Analiza și Dezvoltarea de Competențe (A&DC) este un program de suflet ATU Consulting, cu design integrat, special creat pentru a identifica, evalua și îmbunătăți competențele angajaților.

Dacă până acum aceste servicii le adresam în special companiilor și organizațiilor, de astăzi ele sunt accesibile și recomandate tuturor, la nivel individual. Mai multe detalii aici.

[widgetkit id=81]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *